ajutor de STAT

ELIGIBILITATEA PROIECTULUI

Investitie intiala* care sa genereze in maximum 3 ani de la finalizarea investitiei crearea a minimum 20 noi locuri de munca prin:

 • infiintarea unei unitati noi
 • extinderea capacitatii unitatii existente
 • diversificarea productiei unitatii
 • schimbarea fundamentala in procesul general de productie din cadrul unitatii existente

*exclusiv investitii initiale in favoarea unei activitati economice noi, in cazul intreprinderilor mari din regiunea Bucuresti.

Nu exista un prag minim al valorii investitiei.

ajutor de STAT

ACTIVITATI ELIGIBILE

Sunt eligibile activitatile din toate sectoarele economice, CU EXCEPTIA**activitatilor din:

 • sectorul pescuitului si acvaculturii;
 • sectorul productiei primare de produse agricole;
 • sectorul prelucrarii si comercializarii produselor agricole cand valoarea ajutoarelor este stabilita pe baza pretului sau a cantitatii achizitionate de la producatorii primari;
 • categoria activitatilor care faciliteaza inchiderea minelor de carbune necompetitive;
 • sectorul siderurgic, sectorul carbunelui, sectorul constructiilor navale, sectorul fibrelor sintetice, sectorul transporturilor si sectorul energiei;
 • categoria activitatilor legate de export catre tari terte sau catre alte state membre;
 • categoria activitatilor de exploatare (ajutor pentru exploatare);

**Lista completa a sectoarelor de activitate pentru care nu se acorda ajutoare de stat este prezentata la finalul prezentei informari.

ajutor de STAT

CRITERII DE ELIGIBILITATE

Schema se adreseaza tuturor intreprinderilor care:

 • sunt inregistrate potrivit Legii nr. 31/1990
 • nu inregistreaza debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat,
 • nu intra in categoria „intreprinderilor in dificultate”
 • nu se afla in procedura de executare silita, insolventa, faliment, reorganizare judiciara, dizolvare, inchidere operationala, lichidare sau suspendare temporara a activitatii
 • nu au fost emise impotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau in cazul in care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate
 • nu au beneficiat de alte ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura activelor corporale si necorporale in cadrul aceluiasi proiect unic de investitii
 • nu au inchis o activitate identica sau similara in spatiul economic european in cei doi ani care au precedat depunerea cererii de ajutor si, la momentul depunerii cererii, nu au planuri concrete de a inchide o astfel de activitate intr-o perioada de doi ani dupa finalizarea investitiei initiale, in regiunea in cauza.

 

Conditii specifice pentru:

INTREPRINDERI IN ACTIVITATE

 • au rentabilitatea cifrei de afaceri ≥ 1% in ultimul exercitiu financiar incheiat;
 • au capitalurile proprii pozitive in ultimul exercitiu financiar incheiat.

 

INTREPRINDERILE NOU-INFIINTATE

 • au capital social subscris varsat in valoare de minimum 20.000 lei, pe care il mentin pana la sfarsitul perioadei de monitorizare;
 • nu apartin unor actionari care detin sau au detinut in ultimii doi ani anterior datei inregistrarii cererii de acord pentru finantare o alta intreprindere inregistrata conform Legii nr. 31/1990 care desfasoara sau a desfasurat activitatea pentru care solicita finantare;
 • au actionari/manageri cu experienta in domeniul pentru care solicita finantare.

ajutor de STAT

VALOAREA MAXIMA A FINANTARII

Nivelul maxim al ajutorului de stat de care poate beneficia o intreprindere, este raportat la cheltuielile eligibile, dupa cum urmeaza:

REGIUNEA

Intensitatea si nivelul MAXIM al ajutorului de STAT

01.07.2014 – 31.12.2017

01.01.2018 – 31.12.2020

Regiunea Bucuresti

15%, dar nu mai mult de 11,25 milioane euro (echivalentul in lei)

10%, dar nu mai mult de 7,5 milioane euro (echivalentul in lei)

Regiunile Vest si Ilfov

35%, dar nu mai mult de 26,25 milioane euro(echivalentul in lei)

Regiunile Nord-VestCentruNord-EstSud-EstSud-MunteniaSud-Vest Oltenia

50%, dar nu mai mult de 37,5 milioane euro(echivalentul in lei)

ajutor de STAT

CHELTUIELILE ELIGIBILE

Pentru a fi eligibil, solicitantul trebuie sa realizeze un proiect de investitii care sa duca la crearea a minim 20 de noi locuri de munca cu obligatia mentinerii lor pentru o perioada de minim 5 ani.Ajutorul de stat se acorda pentru cheltuielile eligibile rezultate din costurile salariale inregistrate pe o perioada de 2 ani consecutivi, in limita salariului brut pe economie, comunicat de Institutul National de Statistica.

ajutor de STAT

CUM SE OBTINE APROBAREA DE FINANTARE?

Procesul de aprobare a cererii de finantare se realizeaza in doua etape:

 1. Inregistrarea cererilor de acord pentru finantare: solicitantul depune la Ministerul Finantelor Publice documente precum : cerere de acord pentru finantare, certificat constatator, situatii financiare anuale aprobate, plan de creare a locurilor de munca, certificat de atestare fiscala, imputernicire semnata si stampilata de reprezentantul legal.

 

 1. Selectia finala: in baza raspunsului Ministerului Finantelor Publice, compania selectata in prima etapa de evaluare, depune la Registratura a doua parte a documentatiei proiectului de investitii ce cuprinde planul de afaceri insotit de documente justificative. Ministerul Finantelor Publice analizeaza documentatia si, daca nu exista solicitari suplimentare de informatii, transmite:
 • Acordul pentru finantare
 • Respingerea proiectului de investii

ajutor de STAT

INCASAREA AJUTORULUI DE STAT

Plata ajutorului de stat se realizeaza dupa efectuarea totala sau partiala a cheltuielilor eligibile, cu conditia ca prima rambursare a cheltuielilor sa se realizeze ulterior crearii a minimum 20 de noi locuri de munca.

ajutor de STAT

MENTINEREA SI MONITORIZAREA INVESTITIEI

Intreprinderea are obligatia de a mentine timp de minimum 5 ani:

 • investitia initiala in stare de functionare
 • fiecare loc de munca nou creat (de la data la care a fost ocupat prima data)
Descarca lista sectoarelor de activitate pentru care NU se acorda ajutoare de stat
0 Comentarii

Lasă un răspuns

Contacteaza-ne!

Se trimit datele

©2022 ANBAR - Asociatia Nationala a Brokerilor de Afaceri din Romania office@anbar.ro : 0212665677

Log in with your credentials

Ați uitat datele dvs.?