CODUL ETIC AL MEMBRILOR ASOCIATIEI NATIONALE A  BROKERILOR DE  AFACERI DIN ROMANIA

I.  Introducere

Prezentul Cod Etic a fost adoptat de conducerea ASOCIAŢIEI NAŢIONALE A BROKERILOR DE AFACERI DIN ROMÂNIA (ANBAR) ca document de baza.  Acesta determina standardele profesionale şi normele etice ale Activităţii membrilor ANBAR. Prezentul Cod Etic, se recomanda a fi utilizat in activitatea  brokerilor de afaceri / intermediarilor de afaceri,  precum si de catre colaboratoriii si partenerii Asociaţiei, ce doresc sa se numeasca profesionisti in materie de intermediere sau brokeraj de afaceri. Ele nu afecteaza si nici nu intentioneaza sa afecteze relatiile contractuale negociate si incheiate in cadrul relatiilor de afaceri pe care acestia le stabilesc cu tertii.

Obiectivele principale ale elaborarii prezentului cod sunt:

 •  adoptarea si promovarea de catre membrii, brokerii, colaboratorii si / sau intermediarii de afaceri ai Asociaţiei a unor principii unitare care sa ghideze activitatea acestora in relatiile cu clientii, posibilii cumparatori ai afacerilor clientilor sau parteneri de afaceri, finantatori sau alte parti implicate in afaceri cum ar fi dar fara a se limita la avocatii, auditorii si consultantii de afaceri;
 •  obtinerea recunoasterii profesionalismului membrilor si a retelei de brokeri de afaceri ANBAR. Obtinerea recunoasterii profesionalismului colaboratorilor si/sau intermediarilor de afaceri ai Asociatiei din partea tuturor partilor implicate intr-o afacere, inclusiv a comunitatii de afaceri, atat pe plan national cat si international;

 

La elaborarea prezentului cod, s-a tinut cont si de prevederile IBBA – Asociatia Internationala a Brokerilor de Afaceri, unde Bursa Romana de Afaceri (fondator al ANBAR) este Membru Asociat.

Fiecare din membrii, brokerii, colaboratorii si/sau intermediarii de afaceri ai Asociaţiei accepta aceste standarde şi se obliga sa le respecte şi sa se conformeze lor, în scopul formării şi menţinerii bunei reputaţii a membrilor, a retelei brokerilor de afaceri ai Asociaţiei Naţionale a Brokerilor de Afaceri din România si ai Bursei Romane de Afaceri.

Prevederile legilor in vigoare din Romania au prioritate in fata prezentului document.

II.  Obligatii 

 • Fiecare membru, broker, colaborator si/sau intermediar de afaceri al Asociaţiei Naţionale a Brokerilor de Afaceri din România se obliga:
 •  să respecte regulile concurenţei şi practicii afacerilor. Să nu utilizeze informaţii şi materiale neveridice, defăimătoare, compromiţătoare la adresa colegilor săi de breaslă şi concurenţilor,
 •  în procesul activităţii sale brokerii sunt obligaţi să evite acţiuni, care ar putea compromite reputaţia profesiei de broker de afaceri,
 • sa depuna toate diligentele in reprezentarea intereselor clientului si in general in activitatea desfasurata.  Sa dea dovada de onestitate, integritate, atentie si profesionalism in cursul consilierii clientilor, si acolo unde este cazul sa informeze clientii cu privire la necesitatea ca acestia sa contracteze servicii specializate de avocatura, financiar-contabile, audit sau a altor consultanti;
 • sa nu întreprinda masuri sau acţiuni ce contravin cererii clientului sau intereselorAsociatiei;
 • sa puna la dispozitia clientilor toate informatiile pe care le detine care nu sunt confidentiale, informatii care il vor ajuta pe acesta sa realizeze tranzactia respectiva;
 • sa trateze clientii si pe oricare alti terti, in permanenta, cu corectitudine. Sa ofere acestora sfaturi impartiale si obiective. Sa faca toate eforturile pentru a nu transmite acestora promisiuni sau asigurari care nu pot fi indeplinite;
 • sa respecte confidentialitatea informatiilor care ii sunt incredintate in cursul desfasurarii activitatii sale. Sa nu utilizeze aceste informatii decat in scopurile pentru care i-au fost incredintate;
 • sa se asigure ca primeste de la Client toate datele si documentele relevante pentru realizarea tranzactiei respective.  Sa efectueze propria vizita la sediul clientului. Sa vizioneze proprietatile care sunt implicate in tranzactie – daca este cazul;
 • sa il tina informat pe client cu privire la evolutia negocierilor in respective tranzactie, sau a evolutiei lucrarilor pentru care brokerul/colaboratorul / membrul s-a angajat in mandatul primit de la client;
 • sa declare tertilor implicati in tranzactie, pe cine reprezinta
 • sa nu exagereze sau sa prezinte deformat realitatile
 • sa actioneze cu buna credinta in relatia cu Asociatia, cu celilalti membri, brokeri, colaboratori si/sau intermediari  de afaceri, finantatorii (bancile, fonduri de investitii sau investitori privati), terti interesati de afaceri cu clientii oricarui membru al Asociatiei sau broker din reteaua ANBAR. Sa prezinte acestora informatiile complete si corecte la care are acces
 • sa explice clienţilor sai termenii şi condiţiile contractelor pe care le recomanda, nelasîndu-le acestora nici o îndoiala asupra drepturilor şi obligaţiilor ce le revin brokerilor de afaceri. Sa se asigure ca in orice tranzactie fiecare parte are o copie a respectivei intelegeri;
 • sa intreprinda toate actiunile necesare in vederea identificarii si eliminarii eventualelor tentative de frauda sau a declaratiilor mincinoase sau care nu corespund in totalitate realitatii;
 • sa nu includa in reclamele si materialele de prezentare folosite, informatii neadevarate sau care pot induce in eroare publicul. Sa nu comunice catre Asociatie, clientilor, mass-media sau in relatiile cu partenerii de afaceri date false privind activitatea desfasurata (inclusiv dar nelimitativ: volumul listingurilor sau al afacerilor intermediate, prezenta teritoriala, forta de vanzare, etc). Publicitatea va fi realizata respectand principiile impuse de legislatia in domeniu;
 • in situatia in care pentru activitatea desfasurata membrul sau brokerul percepe vreun onorariu sau comision de la alta parte decat de la clientul sau, sa asigure transparenta totala si sa le faca cunoscut acest aspect imediat dupa semnarea respectivului contract;
 • sa nu utilizeze metode de afaceri care in opinia Asociatiei sunt sau este probabil sa fie percepute ca: lipsite de onestitate, inselatoare, false sau in orice alt mod contrare scopurilor sau standardelor Asociatiei;
 • sa nu comunice altor parti interesate in tranzactie ofertele pe care le are clientul sau;
 • sa manifeste onestitate in raporturile cu toti clientii sai, acceptand doar solicitarile acestora care corespund capacitatii, cunostintelor si experientei sale profesionale;
 • sa isi desfasoare activitatea, respectand normele legale. In ceea ce priveste concurenta loiala, membrul, brokerul si/sau colaboratorul vor avea in vedere mentinerea si dezvoltarea unor relatii colegiale bazate pe respect si buna colaborare cu Asociatia si cu ceilalti membri, brokeri, colaboratori si/sau intermediari de afaceri ai Asociatiei;
 • sa respinga si sa se abtina de la orice actiune pentru obtinerea de avantaje prin practici necinstite. Sa nu ofere foloase necuvenite in desfasurarea activitatii de broker de afaceri;
 • sa dezvaluie/ declare, clientilor/partenerilor de afaceri orice conflict de interese existent sau orice imprejurari /circumstante care ar putea genera un conflict de interese;
 • sa declare clientilor sau tertilor implicati in afacere, atunci cand brokerul, colaboratorul si/sau intermediarul de afaceri nu este in legatura directa cu potentialul partener tinta pentru client. Sa declare existenta oricarei intelegeri de co-brokeraj cu alt membru, broker/intermediar;
 • sa se asigure ca angajatii si prepusii sai cunosc si respecta prevederile prezentului Cod de Etica;
 • sa nu denigreze, afecteze negativ reputatia sau imaginea Asociatiei sau a brokerilor de afaceri, colaboratorilor si/sau intermediarilor de afaceri ai Asociatiei. Sa isi desfasoare activitatea de asa maniera incat sa nu dea Asociatiei sau altor brokeri, colaboratori si/sau intermediari de afaceri membri ai Asociatiei motive intemeiate sa-i califice comportamentul ca lipsit de onestitate , dezonorant, inselator sau injust, in orice mod, fata de client (indiferent daca s-a initiat sau nu o actiune in justitie), comportament care in opinia Asociatiei, conduce sau este probabil sa conduca la compromiterea sau afectarea reputatiei sau imaginii ANBAR;
 • sa se conduca dupa politica de angajare a personalului calificat şi sa acorde atenţia cuvenita perfecţionării continue din punct de vedere etic şi profesional al angajaţilor săi;
 • sa nu utilizeze calitatea de membru al Asociatiei sau reteaua de membri, brokeri, colaboratori si/sau intermediari de afaceri ai acesteia in alt scop decat cel agreeat in scris cu Asociatia. Sa informeze Asociatia in scris in cazul in care sesiseaza ca vreunul din brokeri, colaboratori si/sau intermediari de afaceri sau membri ai Asociatiei incalca prevederile prezentului Cod de Etica,
 •  Să apeleze mai întîi la arbitrajul ANBAR înainte de a se adresa oricarei alte Instanţe, în caz de litigiu cu una dintre celelalti membri ANBAR.

 

III. Prevederi generale

4.1. Se va considera ca un broker, colaborator si/sau intermediar de afaceri ori membru ANBAR a citit, a inteles si si-a asumat prevederile prezentului act in momentul in care cererea sa de a deveni broker, colaborator si/sau intermediar de afaceri ori membru al ANBAR fost acceptata.

4.2. Brokerii, colaboratorii si/sau intermediarii de afaceri cat si membrii ANBAR, administratorii acestora si semnatarii prezentului document vor raspunde personal pentru respectarea de catre angajatii, prepusii, administratorii si directorii sai a prevederilor prezentului Cod de Etica;

4.3. Brokerii, colaboratorii si/sau intermediarii de afaceri si membrii ANBAR vor solutiona cu promptitudine reclamatiile clientilor. De asemenea acestia vor informa clientul privind posibilitatea acestuia de a reclama serviciile prestate, direct la ANBAR;

4.4. Prevederile Codului de Etica se pot revizui periodic si orice amendament sau revizuire vor fi facute cunoscute pe pagina de web a ANBAR, www.anbar.ro .

 

Nod32Data ultimei actualizari: 29.01.2013

 

 

 

Contacteaza-ne!

Se trimit datele

©2022 ANBAR - Asociatia Nationala a Brokerilor de Afaceri din Romania office@anbar.ro : 0212665677

Log in with your credentials

Ați uitat datele dvs.?